Alkmaar · 5 maart 2024

Actieve rol gevraagd bij aanvragen investeringssubsidies duurzaamheid

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente Alkmaar een actieve rol moet gaan spelen bij het aanvragen van investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing. De aanvraag bij deze subsidie kan door woningeigenaren of zakelijke gebruikers die duurzaamheidsmaatregelen willen uitvoeren in hun woning of bedrijfspand worden gebruikt.

Meerdere gemeenten mogen de subsidieaanvragen van inwoners of groepen hiervan overnemen. Eerder heeft Alkmaar al aangegeven alleen een passief-informerende rol te willen spelen. Als de gemeente echter zou besluiten aanvragen over te nemen moet daarover een besluit genomen worden.

error: Content is protected !!