Alkmaar · 8 juli 2023

Afname overlast jongeren na cameratoezicht op De Laat in Alkmaar

Bewoners en ondernemers van De Laat in Alkmaar hebben aangeven dat zij al gedurende circa 2,5 jaar geregeld overlast ervaren. In februari ontving het gebiedsteam Centrum nieuwe signalen dat de overlast toenam op dit specifieke gebied. Vanaf dat moment heeft het gebiedsteam ingezet op het terugdringen van de overlast.

Er is besloten dat handhaving en politie hun controles zouden intensiveren en, waar nodig, repressief gingen optreden. Daarnaast is er naar de betrokken jongeren en hun ouders een brief thuisgestuurd over de overlast. maar dat leverde weinig op. Mede hierdoor is besloten om tijdelijk toezicht van camera’s te plaatsen. Volgens de gemeente ziet het ernaar uit dat de overlast inmiddels al is afgenomen.

Bron: Mediapartner BeatFM.nl

error: Content is protected !!