Alkmaar · 6 april 2024

Alkmaar, BUCH en Dijk en Waard willen teveel betaalde zorg van Huyswaert Zorg terug

Nadat Alkmaar in 2023 in regionaal verband heeft besloten om de jeugdhulpcontracten met zorgaanbieder Huyswaert Zorg te ontbinden, is het college van mening dat teveel gedeclareerde zorg teruggevorderd dient te worden. Huyswaert Zorg is begin december geïnformeerd dat de optie tot terugvordering openstaat.

De gemeente heeft een berekening van het aantal voltijds equivalenten (FTE) gemaakt op basis van informatie uit zowel openbare als niet-openbare bronnen. Het vereiste aantal zorguren is vergeleken met het aantal arbeidsuren dat Huyswaert Zorg heeft uitbetaald. Het verschil tussen deze twee waarden bepaalt het percentage zorg dat niet geleverd is en daarmee het bedrag dat moet worden teruggevorderd.

De gemeente Alkmaar heeft voorgesteld om de terugvordering voor de BUCH-gemeentes en voor de gemeente Dijk en Waard mee te nemen in het proces. De zorgaanbieder is per brief op de hoogte gesteld van de hoogte van de vordering. Als de vordering niet leidt tot terugbetaling zal een civielrechtelijke procedure moeten worden opgestart.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!