Alkmaar · 3 augustus 2023

Alkmaars Kanaal komt tot leven in gebiedsbiografie

Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De gebiedsbiografie beschrijft onder meer de geschiedenis van het gebied en de invloed van de mens op het gebied. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol. Daarnaast zijn de oevers en de omliggende gebieden hierin opgenomen. Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven in de geschiedenis en erfenissen van het gebied. Dit wordt gebruikt bij de plannen voor de herinrichting van het gebied.

Verhaal van eigen bodem

Het opstellen van een gebiedsbiografie is een vrij nieuwe methode om de historie en gebruiksgeschiedenis van een gebied in kaart te brengen. De professionals van Bureau SteenhuisMeurs voerden onderzoek uit en maakten een uitgebreid, overzichtelijk en rijk geïllustreerd rapport. Een tijdlijn over het ontstaan van het Noordhollandsch kanaal en het omliggende landschap schetst een duidelijk beeld. Ook is de historie van ieder gebied waar ontwikkelingen gepland zijn, stuk voor stuk in kaart gebracht aan de hand van kaarten en historisch beeldmateriaal.

Gouden regels

Het rapport sluit af met aanbevelingen over het behouden van de Alkmaarse identiteit in de vorm van gouden regels. Deze gouden regels omvatten onder andere dat het verhaal van het kanaal en van Alkmaar zichtbaar gehouden en gemaakt moeten worden door waardevolle gebouwen te koesteren en door het aanbieden van wandel- en fietsrouten langs historische punten. Ook liggen er volgens de aanbevelingen kansen voor parken en groenstroken en voor horeca en recreatieplekken aan het water. Daarnaast komt naar voren dat het belangrijk is om de verschillende sferen van de stad te koesteren om te voorkomen dat elk gebied dezelfde uitstraling, sfeer en architectuurtaal krijgt. Tot slot is het advies om wie ontwikkelt ook terug te laten geven en daarmee als gemeente bijvoorbeeld bij te dragen aan de culturele sector, het sociaal domein en de duurzaamheid van de stad.  

Inspraak op de plannen

De gebiedsbiografie van het kanaal is door de opbouw goed leesbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Het is daardoor geschikt voor inwoners om inspraak te geven op de ontwikkelplannen van de verschillende gebieden. Het rapport is te lezen op de website van het Alkmaars Kanaal.

Een prent met daarop het kanaal afgebeeld. Uitzicht op het kanaal vanaf het Zeglis in Alkmaar.
Het kanaal gezien vanaf het Zeglis. Prent uit 1861 door B.C. ten Berge (collectie Regionaal Archief Alkmaar).
error: Content is protected !!