Alkmaar / Natuur · 26 oktober 2023

Alkmaarse partijen willen beter groenbeleid

Vanwege het feit dat sommige inwoners van Alkmaar overlast ervaren door achterstallig groenonderhoud, gaat een aantal partijen het college via een motie vragen daar op korte termijn iets aan te doen. Zij willen een aanvullend beleidskader groenonderhoud waarin bepaald wordt dat functionele gebieden met groen in de openbare ruimte voortaan extra gemaaid en kort gehouden worden.

Het huidige groenbeleid blijkt niet toereikend te zijn voor bijvoorbeeld oversteekplaatsen, inritten, speelplaatsen, hondenuitlaatgebieden, begraafplaatsen, kruispunten en parken. Voor de oorzaak daarvan wordt door de partijen gewezen naar het niet of nauwelijks maaien. Zij willen voor het voorjaar 2024 het aanvullende beleidskader kunnen vaststellen.

Bron: Mediapartner BEATFM.NL

error: Content is protected !!