Alkmaar · 14 mei 2024

Bijsturing nodig voor project oneigenlijk grondgebruik in Alkmaar

In Alkmaar wordt het project oneigenlijk grondgebruik uitgevoerd om onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond te legaliseren. Inwoners in de wijken Daalmeer, Koedijk, de Mare, Huiswaard en Vroonermeer hebben informatie ontvangen over het project en hun persoonlijke situatie. Er zijn bezoeken afgelegd om de situatie te bespreken en bij een aantal situaties zijn overeenkomsten gesloten of is gemeentegrond ontruimd.

Na evaluatie bleek bijsturing nodig. Tijdens het project wordt een verlaagd tarief gehanteerd, zijn de uitgiftemogelijkheden verruimd en is bruikleen mogelijk. Inwoners die eerder afspraken hebben gemaakt, kunnen met terugwerkende kracht gebruik maken van deze nieuwe uitgangspunten. In mei ontvangen inwoners in Alkmaar West en Overdie informatie over het project.

Voor eind juni 2024 ontvangen zij een brief over hun persoonlijke situatie. Voor eind juli worden betrokken inwoners geïnformeerd over te ontvangen compensatie en ontvangen inwoners uit de wijken Koedijk, Daalmeer, de Mare, Huiswaard en Vroonermeer een aanbod voor uitgifte van gemeentegrond, indien mogelijk.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!