Alkmaar · 4 maart 2024

Blik op toekomst voor kerken door studenten Inholland

Vier maanden lang doken ruim 30 derde- en vierdejaars studenten Bouwkunde en Bouwmanagement van Hogeschool Inholland in de wereld van religieuze gebouwen. De resultaten zijn de hele maand maart te zien in de bovenfoyer van Taqa Theater De Vest.

Praktijkstudie

De aanleiding voor de studie is de terugloop van religieus gebruik van de kerken in ons land. Sinds 2022 regelt de Kerkenvisie Alkmaar een passende omgang met vrijkomende kerkgebouwen in de gemeente. Maar hoe gaat dit in de praktijk? De studenten kregen verschillende opdrachten. Een deel analyseerde de indeling van de kerk en maakte een plan voor het onderhoud. Anderen onderzochten de mogelijkheden voor een denkbeeldige herbestemming. Uiteindelijk zijn elf kerkgebouwen bestudeerd. Van elk zijn de ontwerpschetsen opgenomen in de tentoonstelling.

Leren van elkaar

Het studieproject is een samenwerking tussen de Hogeschool Inholland Alkmaar en Haarlem, kerkeigenaren uit Alkmaar en gemeente Alkmaar. De studieresultaten zijn gebundeld tot een boek, dat beschikbaar is voor de betrokkenen partijen. Wethouder Erfgoed, Anjo van de Ven ontving het eerste exemplaar.

Kerkgebouwen zijn herkenningstekens in onze stad, dorp of buurt. Het zijn van oudsher plekken van ontmoeting en we willen ze behouden waar dit kan. Het is dan ook interessant om te zien hoe de toekomstige generatie bouwkundigen naar deze gebouwen kijkt. Het is een mooie kans om van elkaar te kunnen leren. 

De expositie is de hele maand maart te bezoeken in de bovenfoyer van Taqa Theater De Vest, Canadaplein 2.

error: Content is protected !!