Alkmaar · 7 februari 2024

Boomveiligheidscontrole in februari en maart

Stadswerk072 is begonnen met een boomveiligheidscontrole. Boomcontroleurs van de Bomenwacht Nederland gaan dit voor ons uitvoeren. Deze routineklus wordt bij iedere boom in de gemeente Alkmaar in principe eens in de 3 jaar uitgevoerd. In totaal zijn de boomcontroleurs zo’n 6 tot 8 weken bezig met het controleren van alle bomen. 

Welke bomen worden gecontroleerd?

De bomen in Overdie, Kooimeer, Emmakwartier, De Hoef, Bergermeer en de Viaanse Molen zijn aan de beurt voor de 3-jaarlijkse controle (zie de rood gearceerde gebieden op de kaart). 

In de andere dorpen en wijken in de gemeente Alkmaar zijn er zijn ook enkele bomen die op de lijst staan voor controle. Deze bomen worden namelijk ieder jaar gecontroleerd.

In totaal worden er in februari en maart zo’n 18.500 bomen gecontroleerd op veiligheid.

Wat gebeurt er bij zo’n boomveiligheidscontrole?

Tijdens een boomveiligheidscontrole kijkt de boomcontroleur hoe een boom eruitziet. Hij loopt rond de boom en gebruikt een houten hamer, prikpen en hoogtemeter. Alles wat hij constateert, noteert hij op een tablet.

Er wordt gekeken wat de staat van de boom is, of de bomen gesnoeid moeten worden en of er gebreken aanwezig zijn. Bij zo’n gebrek kun je bijvoorbeeld aan het volgende denken:

  • Schimmels en paddenstoelen op de boom.
  • Holtes, grof dood hout, gebroken takken, scheuren, slecht aangegroeide takken of iets dergelijks.
  • Boomziektes, zoals de iepziekte of de watermerkziekte.

Na deze controle worden sommige bomen met gebreken bijvoorbeeld verder onderzocht of gesnoeid.

error: Content is protected !!