112 / Alkmaar · 2 februari 2024

Brand in flat Van de Veldelaan

Rond half vijf is op de Van de Veldelaan in de wijk Hoefplan een brand ontstaan. Wat er precies in brand stond is niet duidelijk.

De brandweer rukte groots uit. Omdat het om een klein brandje ging werden de brandweermannen weer teruggeroepen.

error: Content is protected !!