Alkmaar · 29 mei 2024

Draag letterlijk een steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering   

Sinds vandaag kunt u in Alkmaar al lopend een steentje bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. Op de Vroonermeer Eilanden in Alkmaar ligt nu namelijk een heel bijzonder wandelpad gemaakt met greenSand Olivijn. Een steen die van nature de kracht heeft om COop te nemen en af te breken. Door over het pad te lopen versnelt u dit proces. Met de aanleg van dit pad bouwen de gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en greenSand samen aan een groene toekomst.   

Olivijn  

Klimaatverandering is niet meer te ontkennen, de aarde warmt op en weerextremen zijn voor iedereen zichtbaar. Stadswerk072 heeft gekeken hoe zij kan bijdragen om de CO₂ balans op aarde te herstellen. Een van de manieren om dit te doen is door Olivijn te gebruiken in het straatbeeld. Dit is een mineraal dat bij aanraking met regenwater CO₂ vastlegt. De CO₂ wordt omgezet naar niet-schadelijke stoffen zoals kalk. 1 ton aan greenSand Olivijn ruimt gemiddeld 1 ton CO₂ op. Door Olivijn te gebruiken bij de aanleg van wandel – en fietspaden of parkeerplaatsen maken Stadswerk072 en de gemeente Alkmaar samen het verschil.   


We zijn erg blij dat de gemeente Alkmaar en Stadswerk 072 hun verantwoordelijkheid nemen op klimaatvraagstukken en voor olivijn hebben gekozen voor het wandelpad op de Vroonermeer Eilanden. GreenSand maakt het voor iedereen mogelijk om bij te dragen. We bieden olivijnzand en -stenen in grote hoeveelheden aan voor bedrijven en in kleine hoeveelheden voor particulieren. – Eddy Wijnker, oprichter greenSand.  

Samenwerking   

Stadswerk072 kijkt naar projecten binnen de gemeente Alkmaar waar greenSand Olivijn ook gebruikt kan worden. Op die manier wil Stadswerk072 andere gemeenten en specialisten inspireren op het gebied van een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.   
 
Wethouder Openbare Ruimte, Jasper Nieuwenhuizen: “De Vroonermeer Eilanden gaan er steeds fraaier uitzien. Het wordt echt een fijn natuurgebied in de wijk en dit komt mede door het gebruik van duurzame materialen die biodiversiteit en circulariteit bevorderen. Een bijzonder wandelpad dat CO₂ opruimt is daar een innovatieve aanvulling op.”   

error: Content is protected !!