Alkmaar · 13 januari 2024

Faillissementen 2023 met 52% gestegen

In december zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 91 meer bedrijven failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Dat is een stijging van 30%. De trend van het aantal faillissementen is al meer dan een jaar stijgend. Met de cijfers van december is ook het cijfer voor hele jaar bekend. 

In 2023 zijn, niet gecorrigeerd voor zittingsdagen, 3.271 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is 52% meer dan in 2022. Toen bedroeg het aantal faillissementen 2.145. Het aantal faillissementen in 2023 was nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona. De piek in het aantal faillissementen, van 9.431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt. Het laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981 werd in 2021 genoteerd, namelijk 1.818. 

Dat in coronatijd relatief weinig bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid. In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er meer bedrijven failliet dan in 2022. Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682, de meeste faillissementen in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.

De stijging is vooral toe te schrijven aan de eet- en drinkgelegenheden waar het aantal faillissementen 126 hoger was dan in 2022. Voor hotels en andere logiesverstrekkers steeg het aantal faillissementen met 7.

error: Content is protected !!