Alkmaar · 4 juli 2024

Fietsparkeren in vakken op Hofplein; nieuwe fietsenstalling in voormalig V&D gebouw

Fietsparkeren in vakken op Hofplein; nieuwe fietsenstalling in voormalig V&D gebouw

In de afgelopen maanden zijn vanuit het programma Alkmaar Fietst diverse werkzaamheden uitgevoerd en voorbereidingen getroffen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren. De twee fietsparkeervakken op het Hofplein zijn verder verbeterd.

Door het aanbrengen van dwarsmarkering in de vakken, het aanbrengen van tegels met fietssymbolen en het aanbrengen van grondmarkeringen voor een (brom)fietsparkeerverbod rondom de vakken is het duidelijker geworden waar fietsen wel en niet geparkeerd mogen worden.

Zo wordt het fietsparkeervak op het Hofplein nu niet of nauwelijks meer gebruikt als autoparkeervak en worden fietsen op een veel ordentelijker manier geparkeerd. Verder worden voorbereidingen getroffen om het Hofplein aan te wijzen als fietsparkeerverbodszone. Het streven is om een fietsparkeerverbod in oktober van dit jaar in te laten gaan.

Ondertussen is de toegankelijkheid van de openbare fietsenstalling De Overdekte aan het Canadaplein verbeterd door de trap te voorzien van een fietstransportsysteem. Tenslotte zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuwe openbare fietsenstalling in het voormalig V&D gebouw in volle gang. De gratis toegankelijke en beheerde stalling gaat plaats bieden aan circa 600 fietsen, e-bikes en bakfietsen. Het streven is om de stalling begin 2025 te openen.

Bron: MEDIAPARTNER: BEATFM

error: Content is protected !!