Alkmaar · 24 april 2024

Flat Melis Stokelaan krijgt Mega kunstwerk

De Vooruitgangflat aan de Melis Stokelaan in Alkmaar krijgt een make-over, waarmee een flinke impuls wordt gegeven aan een veilige, prettige en gezonde woon- en leefomgeving voor de bewoners. Begin 2025 gaat Woonwaard aan de slag. Er is een heel nieuw ontwerp van de flat gemaakt. Ook worden alle 116 woningen in de flat energiezuiniger gemaakt door goede isolatie en ventilatie. Als kers op de taart, komt er bovendien een enorm kunstwerk op de kopgevel van de flat. Dit is onderdeel van het landelijke project Museum Murals waar Stedelijk Museum Alkmaar aan meedoet.


Eelke Pinkhaar, projectleider bewonersbegeleiding bij Woonwaard: “We gaan het hier grondig aanpakken. We maken de 116 woningen energiezuinig en knappen de buitenkant van de flat grondig op. We hebben daarvoor goed geluisterd naar wat bewoners belangrijk vinden. Dit nemen we mee in onze plannen en die leggen we voor aan alle bewoners. Zo willen we bijdragen aan veilige, prettige en gezonde woningen en leefomgeving voor de bewoners.”

Energiezuiniger

Er komt een flink pakket aan energiebesparende maatregelen. De woningen krijgen bijvoorbeeld nieuw isolerend glas, goede ventilatie, iedere woning krijgt drie zonnepanelen en de gevel wordt goed geïsoleerd. Ook worden voorbereidingen getroffen om de flat later aan te sluiten op het warmtenet van HVC.  Projectmanager Mike Schuil vertelt hierover: “ Met dit pakket aan maatregelen gaat het wooncomfort omhoog, de energievraag van de woning omlaag en bereiden we de woningen voor op de CO2-doelstelling die door het Rijk is opgelegd, waardoor we op termijn van het gas af gaan.’’

Verbeteren uitstraling en veiligheid

Er is ook veel aandacht voor de uitstraling van de flat en het verbeteren van de veiligheid.  Eelke: “Veel bewoners waarderen de ligging van de flat en de ruime woningen. Maar bewoners vinden wel dat er wat moet gebeuren om de flat op te knappen. Dat bleek uit een enquête van Woonwaard voor de start van het project, maar ook tijdens een inloopbijeenkomst in de flat en verschillende gesprekken met de projectcommissie. De flat moet weer een plek worden waar bewoners trots op zijn en waar je prettig thuiskomt. In de plannen kijken we goed wat er nodig is om daarvoor te zorgen. En die plannen leggen we weer voor aan alle bewoners van de flat.” Mike vult aan: “We werken samen met Nga architecten aan een mooi plan. Hierbij kijken we wat we in het ontwerp kunnen doen om de uitstraling en veiligheid te verbeteren. Zo krijgt de flat meer transparante, nieuwe entrees en worden de liften vernieuwd. We kijken ook of we een nieuwe entree en lift kunnen toevoegen. De aanblik van de flat verandert straks totaal. We kijken daarvoor ook naar kleurgebruik en het vernieuwen van balkons en galerijen.”

De flat moet weer een plek worden waar bewoners trots op zijn en waar je prettig thuiskomt.

Eelke Pinkhaar, projectleider bewonersbegeleiding Woonwaard

Ontwerpfestival voor bewoners

Afgelopen week was de aftrap van dit project tijdens een ontwerpfestival voor bewoners. Een middag vol informatie, uitleg en gesprek over de plannen. Alle betrokken partners, zoals Lenferink, Nga architecten, gemeente, jongerenwerk LINK en Stedelijk museum Alkmaar waren aanwezig. Bewoners gaven hun mening geven over het schetsontwerp van de architect, de energiebesparende maatregelen en ze kozen uit drie schetsen voor de kunst aan de kopgevel van de flat. Er was lekker eten en leuke activiteiten voor jong en oud. 

Museum Murals

Stedelijk Museum Alkmaar doet mee aan het landelijke project Museum Murals. Op plekken door heel Nederland maken street-artists levensgrote kunstwerken. Zo is kunst ook buiten het museum te zien. Samen met een bekende streetart-kunstenaar maakt Stedelijk Museum Alkmaar een muurschildering op de Vooruitgang. Het kunstwerk hoort bij de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum: Allemaal Alkmaar. Het is vanaf zomer 2024 te zien in Stedelijk Museum Alkmaar.

Streetartistduo TelmoMiel heeft drie schetsen gemaakt. Een van deze schetsen wordt straks uitgewerkt tot het echte kunstwerk dat op de flat te zien is. Begin juli wordt de muurschildering onthuld.

error: Content is protected !!