Alkmaar · 8 mei 2024

Geen extra noodopvang vluchtelingen in Alkmaar

Op 18 april heeft de gemeenteraad van Alkmaar ingestemd met het raadsvoorstel ‘Ingebruikname Robonsbosweg.’ In de gemeente Alkmaar is de noodopvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen en de huisvesting van statushouders georganiseerd binnen het programma ASON.

Op de Robonsbosweg worden twee van de doelgroepen opgevangen of gehuisvest. Er komen daar duurzame opvangplekken voor 150 asielzoekers en ook kunnen daar 150 statushouders tijdelijk worden gehuisvest in afwachting van een eindwoning. De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne neemt vooralsnog niet af en Alkmaar voldoet nog altijd aan haar inspanningsverplichting in de opvang van Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld aan de Wognumsebuurt.

Momenteel is in de gemeente Alkmaar geen noodopvang aanwezig. Op 15 april is aan alle Commissarissen van de Koning en burgemeesters een brief toegestuurd door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met een verzoek om op zeer korte termijn noodopvang te realiseren. Gezien de grote inzet van Alkmaar voor de eerder genoemde doelgroepen gaat de gemeente niet in op deze vraag.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!