Alkmaar · 22 juni 2024

Geen landelijk budget voor aanpak ondermijnende criminaliteit bij jeugd in Alkmaar

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

“Preventie met Gezag” is een onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het doel van de aanpak is voorkomen dat kinderen en jongeren van 8 tot en met 27 jaar in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit of daarin doorgroeien. Er wordt fors geïnvesteerd in die gebieden waar jongeren extra vatbaar kunnen zijn voor jeugdcriminaliteit en daar waar de veiligheid en leefbaarheid onder druk staat.

Vanuit de gemeente Alkmaar is in oktober 2023 en in januari 2024 contact gezocht met het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de vraag of, en zo ja hoe, de gemeente Alkmaar aanspraak kan maken op landelijk beschikbare gelden vanuit Preventie met Gezag. Er is in het voorjaar van 2024 aan 20 aanvullende gemeenten gevraagd een plan van aanpak te maken voor de urgente en relatief ernstige problematiek die ze kennen met jongeren in de criminaliteit.

De gemeente Alkmaar kwam op basis van specifieke selectiecriteria niet in aanmerking en ontvangt daarom geen landelijk beschikbare gelden vanuit Preventie met gezag. Bij de selectie ging het om het totaal aantal geregistreerde misdrijven, high impact crimes en gevallen van drugshandel per 10.000 inwoners.

Ondanks het feit dat de gemeente Alkmaar geen budget ontvangt, is de gemeente wel actief betrokken bij deze lerende aanpak via de projectgroep Weerbare Jeugd vanuit NHVeilig4. Alkmaar zoekt ook actief de samenwerking met buurgemeente Dijk & Waard.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!