Alkmaar · 13 mei 2024

Geen uitbreiding Robonsbosweg maar opvang asielzoekers in Alkmaarse wijken of dorpen

Vanwege de Spreidingswet heeft de gemeente Alkmaar een opgave van 603 opvangplekken. Met de Robonsbosweg worden 150 opvangplekken beschikbaar gesteld. Er komt nu een voorstel om te bepalen hoe invulling kan worden gegeven aan de restopgave van de Spreidingswet. Voor Alkmaar is het uitgangspunt dat er geen uitbreiding komt van de Robonsbosweg, maar elders in Alkmaarse wijken of dorpen. Uitgaande van het dekken van de kosten hiervan door de rijksoverheid is het zaak goed onderwijs te organiseren, maar ook zorg, dagopvang, kinderopvang en taallessen.

Het college van Alkmaar streeft voor de invulling van de restopgave van de Spreidingswet zoveel mogelijk naar kleinschalige opvanglocaties. Gezien de duurzaamheidseis onder de Spreidingswet, die minimaal 100 opvangplekken voor 5 jaar voorschrijft, en de beperkte beschikbaarheid van locaties wordt gezocht naar locaties van maximaal 150 opvangplekken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kiest uiteindelijk zelf of op een aanbod van opvangplekken in een gemeente wordt ingegaan en is verantwoordelijk voor de realisatie, bedrijfsvoering en begeleiding van de opvanglocaties. Zij is ook financieel verantwoordelijk voor de realisatie van opvangplekken onder de Spreidingswet. De gemeente Alkmaar gaat in overleg met de overige gemeenten uit subregio ook een bijdrage leveren aan het nog op te stellen regioplan voor de invulling van de Spreidingswet.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!