Alkmaar · 3 januari 2024

Gemeente Alkmaar behoudt niveau 3 van de CO2-prestatieladder 

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

In het najaar van 2023 behaalde gemeente Alkmaar opnieuw het certificaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Op 12 en 13 september hebben de auditoren van NCK-Normec de gemeentelijke organisatie weer gecontroleerd. Het onderzoek verliep zeer positief en op 16 oktober hebben wij daarom het CO2-bewust certificaat weer in ontvangst genomen.  “We hebben mooie complimenten ontvangen van de auditoren over hoever duurzaamheid al in het DNA van de gemeentelijke organisatie zit. Het is fijn om bevestiging te krijgen over dat we het ook echt zo goed doen als we willen”, zegt programmamanager Julia Mölck. 

Over de CO2- prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is een soort thermometer die bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten. Het helpt ons vooral om iedereen in de gemeente mee te nemen in het verduurzamen. Daarnaast helpt het om te laten zien hoeveel uitstoot wij veroorzaken. En maken we inzichtelijk wat we allemaal doen om die emissie te verlagen. 

Steeds strengere eisen 

Alkmaar behaalt al een aantal jaar niveau 3. Is stilstand geen achteruitgang? “Zeker niet”, zegt Julia. “Wil een organisatie hetzelfde niveau behouden, dan moet ze hiervoor meer doen dan het vorige jaar”, aldus Julia. Het is zelfs een soort wedstrijd geworden: overheden en bedrijven willen een hoger niveau hebben dan anderen. En wij zijn nu heel goed op weg”, zegt Julia trots over het behalen van het certificaat. “Stadswerk072 onderzoekt zelfs of ze niveau 4 of 5 kunnen halen. ” 

Vermindering komt eerst 

Een mooi voorbeeld van de groene plannen van de gemeente Alkmaar is het energieleverend geluidsscherm. Met dit scherm wekken we stroom op waarmee zo’n 420 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Julia: “Dit is een mooi voorbeeldproject, maar voorlopig richten we ons eerst op CO2-reductie. We hebben 8 van de gemeentelijke gebouwen uitgekozen waarvan we de uitstoot zoveel mogelijk willen verminderen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Overigens maken wij hierbij gebruik van zoveel mogelijk circulaire materialen. Bij het verduurzamen doen wij kennis op en gebruiken deze weer voor andere verduurzamingsprojecten én om te delen met inwoners en ondernemers.” 

In de onderstaande infographic en tabel staat de CO2-uitstoot over de verschillende activiteiten en jaren vermeld. Let op dat de cijfers van 2023 alleen gaan over het eerste halfjaar.

Infographic met de CO2-uitstoot van de Gemeente Alkmaar over verschillende jaren en onderdelen
Uitstoot in tonnen CO2 2018 
Heel jaar 
2021 
Heel jaar 
2022 
Heel jaar 
2023 Half jaar
Directe CO2-uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.        4.301         3.644         3.535         1.614  
Indirecte CO2-uitstoot door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.            715            677            657            322  
Zakelijk vervoer             32              30              41              39  
Totale uitstoot in tonnen CO2       5.047         4.352         4.233         1.976 

error: Content is protected !!