Alkmaar · 27 januari 2024

Gemeente Alkmaar van start met de dorpenagenda’s

Samen met inwoners, ondernemers, dorpsraden en andere belanghebbenden  op zoek naar de behoeftes in de dorpen van Alkmaar. De voorbereidingen voor de zogenoemde ‘dorpenagenda’s’ zijn inmiddels opgestart. In dit traject worden door de gemeente Alkmaar alle dertien dorpen in het landelijk gebied van Alkmaar meegenomen.

Leefbare en vitale dorpen

De dorpenagenda’s worden opgesteld samen met de inwoners, ondernemers, dorpsraden en andere belanghebbenden in de dorpen. Met hen wordt gesproken over wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. De hoofdvraag die centraal staat tijdens deze gesprekken is ‘Wat is er volgens u nodig om de dorpen leefbaar en vitaal te houden?’. Gezamenlijk wordt besproken welke onderwerpen op de dorpenagenda moeten komen, waar de prioriteiten moeten liggen en waarvoor we samen aan de lat staan.

Wethouder Robert te Beest: In elk dorp spelen andere thema’s. Ik kijk ernaar uit om met de dorpen in gesprek te gaan en samen de prioriteiten te bepalen. Deze gesprekken zorgen ervoor dat we als gemeente beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze dorpen.

Het traject

Wethouder Robert te Beest gaat dit jaar met alle dertien dorpen in landelijk Alkmaar[1] in gesprek. In het voorjaar wordt gestart met een digitale enquête om in grote lijnen op te halen waar de behoeftes in elk dorp liggen. Deze informatie vormt de basis voor de gesprekken en bijeenkomsten die daarna in elk dorp georganiseerd worden. Het streven is om voor de zomervakantie de dorpenagenda’s voor Graft, De Rijp en Grootschermer af te ronden. Op basis van deze ervaringen wordt de planning voor het verdere traject gemaakt.


[1] Landelijk Alkmaar bestaat uit de dorpen Markenbinnen, Graft, De Rijp, Starnmeer, Noordeinde, Oost-Graftdijk, West-Graftdijk, Grootschermer, Driehuizen, Zuidschermer, Schermerhorn, Stompetoren en Oterleek

error: Content is protected !!