Alkmaar · 13 juni 2024

Herman Gorterpad op 14 juni weer open

Herman Gorterpad op 14 juni weer open

Twee weken geleden heeft Stadswerk072 het Herman Gorterpad afgesloten. De veiligheid van het geluidscherm boven het pad was namelijk niet te garanderen. Inmiddels is gebleken dat het geluidsscherm veilig is. Het pad zal op 14 juni aan het eind van de middag daarom weer open gaan.

De situatie  
Stadswerk072 ontdekte twee weken geleden bij een reguliere inspectie dat er scheuren in het geluidsscherm zitten dat zich boven het Herman Gorterpad bevindt. Een constructeur heeft de situatie beoordeeld. Uit deze beoordeling kwam naar voren dat de scheuren mogelijk een teken waren dat constructie aan het bezwijken zou zijn. Stadswerk072 kon de veiligheid van de constructie dus niet garanderen en heeft daarom besloten het pad af te sluiten. 

De afgelopen weken hebben verschillende constructeurs de gegevens uit de eerste beoordeling uitgebreid onderzocht. De conclusie is dat de zichtbare scheuren geen teken zijn van bezwijking. Daarnaast heeft een onafhankelijk ingenieursbureau een veiligheidsberekening gedaan en ook uit deze berekening is gebleken dat de constructie veilig is. Het pad kan daarom weer open. 

Zichtbare scheuren

De scheuren zijn vermoedelijk al in de eerste fase na de bouw ontstaan. Door vuil zijn ze nu beter zichtbaar geworden en zijn ze door de inspecteur extra opgevallen. Constructies die gemaakt zijn van beton hebben wel vaker oppervlaktescheuren. Dit zijn scheuren die alleen aan de buitenzijde te zien zijn en niet de constructie aantasten. Uit de inspecties en het verdere onderzoek kan geconcludeerd worden dat de scheuren dus oppervlaktescheuren zijn en geen gevaar met zich meebrengen.    

Veiligheid voorop

De komende jaren zal het geluidsscherm meerdere keren per jaar geïnspecteerd worden. Mochten de scheuren erger worden, kan er op tijd worden ingegrepen . Zo zorgt Stadswerk072 voor de veiligheid van de weggebruikers.

error: Content is protected !!