Alkmaar · 30 april 2024

Herplaatsing monumentale schoorsteen aan Jaagpad in Alkmaar

Momenteel zijn de woontorens op het bouwplan Jaagpad in Alkmaar in aanbouw. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de woontorens is een aanvraag ingediend voor het herplaatsen van de monumentale schoorsteen. Een uitgangspunt in het bestemmingsplan was het behoud van de schoorsteen. Daarvoor is in het bestemmingsplan een gebied aangewezen waar deze geplaatst kon worden. De nu gevraagde locatie wijkt hier van af. De schoorsteen komt nu op een betere zichtlocatie aan de kade. Hierdoor is de schoorsteen als markant object goed zichtbaar vanaf de wandel- en fietspromenade en herinnert het aan het industriële verleden van de locatie.

Voor het gebied is een beeldkwaliteitsplan/welstandscriteria opgesteld met doorzichten zonder water maar daarvoor in de plaats openbaar groen en wadi’s voor waterberging. De huidige inrichting zorgt voor openbaar gebied met groen en paden en door de wadi’s is de wateropvang goed geregeld. Omdat de inrichting van de openbare ruimte en de herplaatsing van de schoorsteen niet passen binnen het bestemmingsplan, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

In mei 2019 heeft er een participatieavond plaatsgevonden voor de inrichting van het openbare gebied en de herplaatsing van de monumentale schoorsteen. De inschatting is dat er ongeveer 200 mensen aanwezig zijn geweest. De omwonenden konden hun reacties ook op een formulier aangeven. Het merendeel van de aanwezigen was positief over de planvorming. Aanwezigen hebben meegedacht met de inrichting. De input is zoveel mogelijke gebruikt bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!