Alkmaar · 10 november 2023

Herstel na de storm Poly: Boomstobben worden verwijderd in Alkmaar

Na de impactvolle storm Poly, die in juli 2023 Alkmaar en de omliggende gebieden trof, zijn er in verschillende delen van de stad nog zichtbare overblijfselen van omgevallen bomen, in de vorm van boomstobben. Deze restanten worden binnenkort verwijderd door een aannemer.

Wat zijn boomstobben?

Boomstobben vormen de resterende delen van een boom nadat deze is omgehakt. Ze bestaan uit zowel het ondergrondse wortelsysteem als het deel van de stam dat zichtbaar boven de grond blijft.

Verwijderen van de boomstobben

Vanwege de immense schade door storm Poly werden in eerste instantie prioriteiten gesteld bij het veiligstellen en begaanbaar maken van de gebieden rond de omgevallen bomen. Veel van deze bomen werden destijds afgezaagd, maar de boomstobben bleven achter. Inmiddels is een aannemer gestart met het zogenoemde ‘stobben frezen’. Hierbij worden met behulp van een speciale stobbenfrees zowel de zichtbare boomstobben als de ondergrondse wortels verwijderd, waardoor geen enkel spoor van de voormalige bomen achterblijft. Dit zorgt voor een veiligere en schonere leefomgeving voor alle inwoners van Alkmaar.

error: Content is protected !!