Alkmaar · 7 juli 2023

Het Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen Regio Alkmaar is van start gegaan!

Het Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen Regio Alkmaar is van start gegaan!

Onder de naam Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen (CvVBRA) gaat de regio Alkmaar hard aan de slag met het verduurzamen van haar bedrijventerreinen en andere werklocaties. Het centrum zet zich in om de transitie naar een duurzame economie te versnellen door bedrijventerreinen te helpen verduurzamen en de samenwerking wat dit betreft tussen ondernemers te bevorderen.

Voor veel bedrijven is het proces om naar energieneutraliteit te groeien een heel ingewikkelde opgave, waar ze onvoldoende aan toekomen. Ze hebben collectief behoefte aan één loket, waar ze onafhankelijke informatie, kennis en ondersteuning vinden. Het centrum gaat hierin voorzien, terwijl het tevens als gesprekspartner kan fungeren richting netwerkbeheerder (Liander), overheden en andere partijen die zich met verduurzaming bezighouden.

Wat gaat het centrum doen?

Het centrum wil een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie in Noord-Holland Noord door een breed scala aan diensten aan te bieden om bedrijven te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinspanningen. Bedrijven kunnen bij het CvVBRA aankloppen voor onafhankelijke informatie of advies. Het centrum kan collectiviteit organiseren, financieringsmogelijkheden voor projecten verkennen, innovaties stimuleren of samenwerking met onderwijsinstellingen initiëren. Bedrijven kunnen ook doorverwezen worden naar lokale initiatieven voor gespecialiseerde kennis en capaciteit.

Van, voor en door ondernemers
Donderdag 6 juli j.l. heeft bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN de officiële aftrap plaatsgevonden van het
Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen. Ilse Zaal (gedeputeerde Economie bij provincie Noord-Holland), René Schoemaker (o.a. wethouder Duurzaamheid en Energietransitie bij gemeente Dijk en Waard) en Rob Niele (voorzitter Ondernemend Regio Alkmaar) hebben deze mijlpaal gezamenlijk bekrachtigd.

Het centrum is een organisatie van, voor en door het bedrijfsleven in de regio Alkmaar, dat samenwerkt met haar ondernemersverenigingen, de gemeenten in de regio Alkmaar middels Team Regio Alkmaar, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de omgevingsdiensten en de provincie Noord-Holland.

Citaat

René Schoemaker, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, gemeente Dijk en Waard:

“Een klimaatneutrale toekomst lukt alleen als we allemaal de schouders eronder zetten. In deze opgave kunnen we grote stappen maken wanneer onze bedrijventerreinen zowel de energietransitie maken alsook energiebesparende maatregelen treffen. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven, net als inwoners, hierbij geholpen worden: hun tijd is schaars en vaak gaat het om een flinke investering. Met dit Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen Regio Alkmaar hebben ondernemers uit de regio Alkmaar één plek voor onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Team Regio Alkmaar draagt hier graag aan bij, omdat hiermee de omschakeling naar duurzame energie en alles wat daarbij komt kijken, voor ondernemers makkelijker wordt.”

Grote bijdrage aan energietransitie

Bedrijventerreinen hebben een zeer grote besparings- en opwekcapaciteit en kunnen daarom een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie. Het CvVBRA zal in afstemming met overheden en energieproducenten de regie nemen. Zowel ondernemers als overheid zijn akkoord over de aanpak en financiering van CvVBRa en dat is nu bekrachtigd. Met Demi Loet-Loetoer als kwartiermaker wordt de organisatie van het centrum nu verder vormgegeven en wordt er meteen doorgepakt, zodat de eerste diensten al in het tweede deel van 2023 worden geleverd.

error: Content is protected !!