Alkmaar / Streekagenda · 11 mei 2024

Holland Dag op 24 mei 2024 in Alkmaar

Op vrijdag 24 mei zal de eerstvolgende Holland Dag plaatsvinden in Theater de Vest in Alkmaar. Theater De Vest bevindt zich in het centrum van Alkmaar en is goed bereikbaar per auto (parkeergarage) en met OV.

Het programma is al grotendeels klaar en zal zich vooral concentreren op de middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Noord-Holland. Als sprekers treden in elk geval op: Rob van Eerden (Archeologie provincie Noord-Holland) over Noord-Holland in het 1ste Millennium Jan de Koning over de archeologie van Noord-Holland rond het jaar 1000 Nancy de Jong-Lambregts (Stadsarcheoloog Alkmaar) over de Abdij van Egmond Piet Kleij (Stadsarcheoloog Zaanstad) over ontginningen in de Zaanstreek Anton Cruysheer (Erfgoed Utrecht) over de muntslag in Noord-Holland Rachel Schats (Univ. Leiden) over forensisch skeletonderzoek Christiaan Schrickx (Archeoloog gemeente Hoorn) over de Schat van Hoogwoud in regionaal perspectief. Verder zullen optreden Menno Dijkstra, Diederik Aten, Lisa Timmerman, Peter Vos en Peter Bitter. Eind april zullen we het volledige programma met korte inhoud publiceren op onze website en ook via deze NIeuwsbrief bekend maken.

De dag zal om 10 uur worden geopend door Anjo van de Ven (wethouder gemeente Alkmaar) en Jelle Beemsterboer (Gedeputeerde provincie Noord-Holland) Als dagvoorzitter zal net als in 2022 en 2023 optreden Roos van Oosten (Univ. Leiden)

De Holland Dag 2024 wordt georganiseerd door Stichting Ontstaan van Holland in samenwerking met Provincie Noord-Holland en de Gemeente Alkmaar. Je wordt voorzien van koffie, thee, lunch en een borrel na afloop. Daarom vragen wij aan de deelnemers een bijdrage van € 25 per persoon ter dekking van alle kosten.

Er is ruimte voor maximaal 150 deelnemers, dus meld je snel aan!

Programma Holland Dag 2024

Landschap, archeologie en geschiedenis in Noord-Holland 900-1300

Programma
09.30 uur                                   
Inloop met koffie en thee

10 uur
Opening van de Holland dag door Roos van Oosten (dagvoorzitter) en René Proos (voorzitter Stichting Ontstaan van Holland)
10.05                                           
Welkomstwoord door Anjo van de Ven, wethouder gemeente Alkmaar
10.10                                         
Welkomstwoord door Jelle Beemsterboer, Gedeputeerde provincie Noord-Holland

10.15 uur                             
Rob van Eerden      Introductie op het thema van de dag
Rob van Eerden is beleidsadviseur archeologie bij de provincie Noord-Holland

10.25 uur                                             
Peter Vos                De landschapsvorming van Noord-Holland rond het jaar 1000
Peter Vos is kwartairgeoloog en werkt voor de Geologische Dienst van Nederland (GDN). Hij houdt zich onder meer bezig met het maken van paleogeografische landschapsreconstructies.

10.50 uur
Jan de Koning      Archeologie van Noord-Holland rond het jaar 1000
Er blijken in heel Kennemerland en Noord-Holland duidelijke voorbeelden te zijn van nederzettingen die rond het jaar 1000 bewoond waren. Deze tonen ons een onbekende wereld met grote agrarische nederzettingen, waarvan er slechts een paar zouden uitgroeien tot de eerste steden.
Jan de Koning werkt als senior-archeoloog bij Hollandia Archeologie.

11.15 – 11.45       Koffiepauze

11.45 uur
Kees Nieuwenhuijsen      Middeleeuwse persoonsnamen in Noord-Holland
In de loop van de Middeleeuwen gaven ouders in de Lage Landen hun kinderen steeds vaker Bijbelse namen. Noord-Holland bleef opvallend lang vasthouden aan de oude Germaanse naamgeving.
Kees Nieuwenhuijsen is re-enactor, auteur en penningmeester van de stichting Ontstaan van Holland.

12.10 uur
Menno Dijkstra                 Boerderijbouw in Noord-Holland tijdens de Grote Ontginningen (10de-13de eeuw)
Rond het jaar 1000 vind een belangrijke overgang plaats in de bouwwijze van boerderijen. Aan de hand van diverse opgravingen van middeleeuwse nederzettingen wordt ingegaan op de verspreiding van deze nieuwe bouwwijze in het graafschap Holland.
Menno Dijkstra is archeoloog aan de UvA en daarnaast eigenaar van Diggel Archeologie. Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse archeologie.

12.35 uur
Peter Bitter         Opkomst, ondergang en heropleving, Alkmaar in de 10de tot 13de eeuw
In de ondergrond van Alkmaar liggen de resten van een nederzetting die ontstond in de 10de eeuw en twee eeuwen later bij enkele zware overstromingsrampen grotendeels met de grond gelijk is gemaakt.
Peter Bitter is sinds 1991 gemeentelijk archeoloog van Alkmaar en heeft met zijn team talrijke onderzoeken in de binnenstad van Alkmaar uitgevoerd en gepubliceerd.

13.00 – 14.10 uur            Lunchpauze inclusief vrije ruimte
Er is gelegenheid om de Grote Kerk te bezoeken, waar zowel een orgelconcert plaatsvindt, als ook om 13.30 een korte rondleiding zal worden gehouden.
In de foyer van Theater De Vest wordt de lunch geserveerd en zullen posterpresentaties van deelnemers aan de Holland Dag te zien zijn. Er is ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.

14.10 uur
Lisa Timmerman           Kolonisatie en ontginning van de Vier Noorder Koggen (800-1300)
West-Friesland onderging in de middeleeuwen een volledige transformatie. De wildernis werd onderworpen aan een strak patroon van greppels, sloten en landbouwgronden. Deze ingrepen vormen nog altijd het fundament van het tegenwoordige landschap.
Lisa Timmerman is landschapshistoricus en werkzaam bij het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

14.35 uur
Piet Kleij                        Van Crommenije tot Twiske
Over de ontginningen in de Zaanstreek.
Piet Kleij is gemeentelijk archeoloog van Zaanstad, Oostzaan en Wormerland

15 uur
Nancy de Jong-Lambrechts    Vragen rond de abdij van Egmond
Op de plek van het huidige abdijcomplex heeft sinds de 10de eeuw de grootste abdij van Holland gestaan, opgericht door de graven van Holland. Er is veel onderzoek naar de abdij verricht en er zijn reconstructies gemaakt, maar kloppen deze wel?
Nancy de Jong-Lambregts is gemeentelijk archeoloog van Alkmaar en promovenda aan de Universiteit Tilburg.

15.25 – 15.50 uur                               Theepauze

15.50 uur
Rachel Schats                Leven en dood in Geddingmore
Skeletonderzoek naar de menselijke resten gevonden bij Nieuwe Niedorp.
Rachel Schats is Universitair Hoofdocent aan de Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie en doceert menselijke osteoarcheologie.

16.05 uur
Anton Cruysheer             Munten van de graven van Holland, 1100-1300
Op basis van enkele uitgebreide muntonderzoeken blijkt dat de Hollandse graven de beschikking moeten hebben gehad over verrassend grote hoeveelheden zilver en dat in de regio Egmond al vanaf de late 11de eeuw muntslag heeft plaatsgevonden. 
Anton Cruysheer is van oorsprong archeoloog en werkzaam als manager erfgoed bij stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Daarnaast is hij actief als archeologievrijwilliger.

16.30 uur
Christiaan Schrickx           Een schatvondst uit de tijd van de Westfriese Oorlogen
De schat van Hoogwoud trok in 2023 internationaal de aandacht. Deze detectorvondst bestaat uit vier gouden oorhangers, twee stukken goudblad en 39 kleine zilveren penningen. De voorwerpen zijn in de grond verstopt in de tijd van de Westfriese Oorlogen en van groot belang voor ons beeld van de Friese en specifiek West-Friese geschiedenis.
Christiaan Schrickx is als archeoloog en historicus werkzaam bij Archeologie West-Friesland.

16.55 uur
Roos van Oosten               Samenvatting van de dag en afsluiting

17 – 18 uur                           Borrel voor alle deelnemers in de foyer

De Holland Dag 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Alkmaar en het Cultuurfonds Noord-Holland.

error: Content is protected !!