Alkmaar · 11 januari 2024

Horeca ervaart twee keer zo vaak problematische schulden

Iets meer dan 12% van de horecabedrijven vindt hun schuldenlast problematisch. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6%) en het hoogst van alle bedrijfstakken. 

In de horeca is ook meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, en zijn de verwachtingen voor 2024 minder positief.

Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête. De gegevens over bedrijven met vijf of meer werkzame personen zijn in oktober en november 2023 verzameld.

Het merendeel van de horecabedrijven (bijna 85%) beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. 

Horecabedrijven in de logiesverstrekking, zoals hotels en verhuurders van vakantiehuizen, geven vaker aan een hogere schuldenlast dan vorig jaar te hebben.

Iets meer dan 15% van de horecabedrijven zag de schuldenlast toenemen, wat in bijna de helft van de gevallen problematisch was voor het bedrijf. Vooral eet- en drinkgelegenheden ervaren de schuldenlast als problematisch.

In de horeca geeft 39% van de bedrijven aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. 

Dit is lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar dit 52% is. Ruim 3% van de horecabedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen.

Bijna een derde heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig, en 6% meer dan 5 jaar. 

error: Content is protected !!