Alkmaar · 26 maart 2024

Huurder appartement Van de Veldelaan voor de rechter voor vernieling, bedreiging, intimidatie en agressie

Een huurder van een appartement aan de Van de Veldelaan in Hoefplan is voor de rechter gedaagd omdat woningverhuurder Heimstaden hem uit zijn huis wilt hebben.

De bewoner op de Van de Veldelan wordt er van beschuldigd van meerdere overlast met name van vernieling, bedreiging, intimidatie en agressie, Ook is er overlast van drugs- en drankgebruik. Hoewel de huurder niet bij de zitting is komen opdagen, eist zijn advocaat voor mildheid, betwistend dat de beschuldigingen overdreven waren.

Hoewel de huurder privé problemen heeft, verdient hij volgens zijn advocaat bescherming in plaats van uithuisplaatsing. Als de rechter tot uitzetting beslist, eist de advocaat voor een ruime termijn vanwege de kwetsbaarheid van de huurder.

error: Content is protected !!