Alkmaar · 23 december 2023

In 2024 referendum over vuurwerkverbod in Alkmaar

De gemeente Alkmaar gaat volgend jaar in juni een referendum over vuurwerk houden, Tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voorgesteld zal worden om een algemeen vuurwerkverbod in de gemeente Alkmaar in te stellen. Ieder jaar wijst het college van de gemeente de binnenstad steeds aan als gebied waar het gebruik van vuurwerk verboden is. 

Het referendum gaat om de vraag of Alkmaarse bewoners ook de rest van de gemeente vuurwerkvrij willen maken. Als de meerderheid van de stemgerechtigden zich uitspreekt voor een vuurwerkverbod dan zal de raad hoogstwaarschijnlijk de uitslag overnemen. Indien de meerderheid tegen is blijft het huidige regime van kracht en blijft het college waarschijnlijk jaarlijks de binnenstad aanwijzen als plaats waar vuurwerk verboden is.

Het referendum is raadplegend en de uitslag is een advies van de bevolking aan de gemeenteraad. Het is nog altijd mogelijk dat de raad, ook als de meerderheid van de bevolking zich uitspreekt voor een vuurwerkverbod, besluit om de uitslag toch niet over te nemen. Voor de kosten van het organiseren van dit referendum is € 60.000 beschikbaar gesteld.

error: Content is protected !!