Alkmaar · 10 mei 2024

Investeringskosten aansluiting A9 bij Heiloo gestegen naar € 54 miljoen

De provincie Noord-Holland en gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar werken samen aan de realisatie van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Met deze aansluiting wordt een ontbrekende schakel in de infrastructuur voor de auto ingevuld en kunnen niet alleen bestaande verkeersproblemen worden opgelost, maar ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

De totale investeringskosten werden begin 2020 geraamd op € 42 miljoen. Deze raming is vervolgens jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouwmarkt. Dit leidde begin 2024 naar een geïndexeerd bedrag van € 54 miljoen. Het bedrag van € 54 miljoen waarvan nu wordt uitgaan is gebaseerd op het prijspeil van 2024.

Het moment van uitvoering zal in belangrijke mate bepalen of dit voldoende zal zijn of niet. Voordat de aansluiting kan worden aangelegd moet er eerst sprake zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen zienswijze of beroep meer mogelijk is. Het project wordt binnen de gemeentegrenzen van Heiloo en Castricum uitgevoerd. Het bestemmingsplan kan echter pas in procedure worden gebracht als het stikstofvraagstuk is opgelost.

Hier wordt nu door Heiloo aan gewerkt. Alkmaar en de provincie Noord-Holland hebben al een fors deel van hun bijdrage betaald. Heiloo en Castricum betalen later in het proces omdat hun bijdrage uit het bouwplan Zandzoom moet komen. In de tussentijd blijft Alkmaar met Heiloo en Castricum in gesprek om de Middenweg, de verbinding tussen het Alkmaarse en Heiloerdeel van de Boekelermeer, open te stellen voor autoverkeer.

error: Content is protected !!