Alkmaar · 17 februari 2024

Kortere zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw sociale koopwoningen in Alkmaar

Kortere zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw sociale koopwoningen in Alkmaar

Door het college van burgemeester en wethouders in Alkmaar is besloten dat de termijn van vijf jaar voor de zelfbewoningsplicht en het verbod op doorverkoop bij nieuwbouw sociale-koopwoningen voortaan eerder start en wel vanaf maart dit jaar. In de bevestigde bepaling begint de termijn voor zelfbewoningsplicht en verkoopverbod voor sociale-koopwoningen op de datum waarop de koop/aannemingsovereenkomst is getekend in plaats van het moment van inschrijving als bewoner van de woning.

Het resultaat van het vervroegen van de termijn is dat de koper van een sociale-koopwoning voortaan korter te maken heeft met de bepalingen in het koopcontract over zelfbewoning en het verkoopverbod. Door de termijn te vervroegen wil het college de situatie voor startende kopers verbeteren.

error: Content is protected !!