Alkmaar · 5 oktober 2023

Meer datalekken in Noordwest Ziekenhuis

In het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in Alkmaar en Den Helder zijn vorig jaar 61 datalekken geconstateerd waarbij patiëntinformatie in verkeerde handen terechtkwam, openbaar werd of verloren ging.

Deze lekken werden ontdekt in het ziekenhuis, waarbij 18 van hen gemeld werden bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege potentiële risico’s voor patiënten.

Het NWZ benadrukt dat dergelijke datalekken zich voordoen in alle ziekenhuizen en kunnen variëren van verkeerd geadresseerde post tot ongeoorloofde toegang tot medische dossiers. Het ziekenhuis meldt geen specifieke cyberaanvallen of verstoringen van de zorgverlening door hackers.

Het NWZ neemt zowel technische beveiligingsmaatregelen als bewustwordingscampagnes onder het personeel om zich te beschermen tegen digitale dreigingen.

error: Content is protected !!