Alkmaar · 29 februari 2024

Messenverbod en verbod openlijk harddrugsgebruik in centrum van Alkmaar

De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 25 januari een lokaal messenverbod opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening. Dit messenverbod maakt het mogelijk om bestuurlijk te handhaven op voorwerpen die als gebruiksmessen kunnen worden gebruikt.

Vanuit de politie zijn er signalen dat er vaker openlijk harddrugs gebruikt wordt in het openbaar. Ook ziet de politie een directe link tussen openlijk drugsgebruik, agressie en geweldsincidenten tijdens het uitgaan en bij incidenten waar dak- en thuislozen vaak bij zijn betrokken. De burgemeester heeft daarom een besluit genomen met dat de binnenstad een aangewezen gebied is geworden waar openlijk harddrugsgebruik verboden is.

De gemeente Alkmaar gaat ook kluisjescontroles uitvoeren op meerdere scholen, een verbod op messen invoeren bij Dno Doen en een doelgroepen- en poster campagne over het messenverbod en het verbod op openlijk harddrugsgebruik organiseren.

error: Content is protected !!