Alkmaar · 4 augustus 2023

Met je sloepje door heel Alkmaar

In het coalitieakkoord staat dat er onderzoek gedaan gaat worden naar ons plan om Alkmaar Noord en Zuid met elkaar te verbinden via het water.

“Alkmaar is een kaasstad, maar minstens zoveel een waterstad. Alle wijken zijn over het water met elkaar verbonden. Behalve Alkmaar Noord en dat terwijl daar ook zoveel water is. Het plan is dan ook om een klein sluisje te bouwen voor recreatievaart van enkele bootjes per keer. Ik zie het als een investering in de leefbaarheid van Alkmaar om alle wijken via het water toegankelijk te maken.” aldus Gino Zucotti. “Het zorgt voor verbinding en maakt Alkmaar Noord een nog aantrekkelijker stadsdeel.”

Duurzaam
Bijvoorbeeld een sluisje dat d.m.v. zonnepanelen jaarrond energieneutraal en onderhoudsarm is en werkt met zelfbediening zoals het Leeghwatersluisje in Almere. “Het is niet alleen leuk maar ook heel duurzaam.”

error: Content is protected !!