Alkmaar · 20 maart 2024

Nachttrein naar Amsterdam gaat Alkmaar € 65.000 kosten

Hond overleden bij botsing met trein in Heiloo

Wat betreft de plannen voor een nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam is nu duidelijk wat de kosten daarvan zijn. De NS vraagt een bijdrage van € 65.000 voor het laten rijden van de nachttrein. Dit bedrag wordt bepaald door personeelskosten en energie- infra- en aanvullende variabele kosten. Anderzijds is er een inschatting gemaakt van de reizigersopbrengsten dit bedrag is in mindering gebracht op de totale kosten. De NS streeft ernaar om de nachttrein kostendekkend te laten zijn.

In juni 2023 heeft NS nog een bedrag van € 155.000 genoemd als bijdrage voor de nachttrein. Er is destijds door de NS een eerste grove en veilige inschatting gemaakt om te voorkomen dat de kosten hoger zouden uitvallen. Na het eerste jaar kan de inschatting van het aantal reizigers worden herijkt. De opbrengsten van het daadwerkelijke aantal reizigers wordt dan meegenomen in de berekening van de bijdrage voor het tweede jaar van de proef. De proef met de nachttrein is in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Pas na een volledig jaar is het mogelijk om een eerste evaluatie te houden.

De NS ziet de proef als geslaagd wanneer de nachttrein in een reizigersbehoefte voorziet en de reizigersaantallen een positieve ontwikkeling laten zien. Om de nieuwe reismogelijkheid in de nacht onder de aandacht te brengen start de gemeente een communicatiecampagne. De start van de eerste trein zal op een feestelijke manier worden ingeluid.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!