Alkmaar · 9 november 2023

Nieuw regionaal kankernetwerk OncoNoVo+ in Noord-Holland en Flevoland

Met de oprichting van het regionale oncologienetwerk OncoNovo+ krijgen patiënten met kanker in de provincies Noord-Holland en Flevoland de beste oncologische zorg. 

Alle 13 ziekenhuizen in deze regio hebben zich aangesloten bij dit netwerk. Op 7 november ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijk oprichtingssymposium.

De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg in de regio. De ziekenhuizen hebben dezelfde werkwijze en bundelen kennis en expertise. Voor patiënten betekent dit dat ze overal in de regio dezelfde hoogwaardige kwalitatieve zorg krijgen. 

“Met dit netwerk bedienen we bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Door kennis en kunde te bundelen in OncoNoVo+ krijgen patiënten de beste zorg op de juiste plek, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord.” 

“Die zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis of zelfs thuis geleverd waar dat kan. Als hoogspecialistische zorg nodig is, gaat de patiënt naar een expertisecentrum”, aldus Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ en voorzitter tijdens het oprichtingssymposium. 

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder maken ook deel uit van het oncologienetwerk OncoNovo+.

Voor meer informatie, kijk op http://www.onconovo.nl

error: Content is protected !!