Alkmaar · 28 november 2023

Onderhoud Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar

Onderhoud Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar

De provincie voert van woensdag 29 november tot en met vrijdag 1 december onderhoud uit aan de maintenance (N242) in Alkmaar.

De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden terwijl het verkeer over de brug rijdt. Voor het wegverkeer is er geen hinder, de scheepvaart over het Noordhollandsch Kanaal kan wel enige vertraging ondervinden. De scheepvaart moet rekening houden met maximaal 1 uur vertraging. Actuele informatie staat op vaarweginformatie.nl

Werkzaamheden

De provincie laat meerdere keren per jaar onderhoud uitvoeren aan de Leeghwaterbrug, zoals het reinigen van de brug en het aandraaien van de bevestiging. De bevestiging wordt regelmatig geïnspecteerd om te voorkomen dat er ruimte tussen het wegdek en de liggers (de verticale palen waar het wegdek op ligt) ontstaat. Uit eerder onderzoek (2021) bleek dat er ruimte tussen het wegdek en de liggers van de brug was ontstaan. Hierdoor tikte het wegdek tegen de liggers als er zwaar verkeer over reed en dat veroorzaakte geluidshinder bij omwonenden.

Meer informatie

Weggebruikers en inwoners met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of via servicepunt@noord-holland.nl. Of volg de werkzaamheden via de regionale Facebookpagina.

error: Content is protected !!