Alkmaar · 4 juli 2023

Oostwijk in Koedijk nu een beschermd dorpsgezicht

De woonwijk Oostwijk in Koedijk is officieel een beschermd dorpsgezicht geworden en wordt hiermee voor de toekomst bewaard. Maandagavond besloot de gemeenteraad om 38 vooroorlogse woningen in Oostwijk als bijzonder te waarderen en daarmee als geheel te behouden. Het is voor het eerst dat de gemeente Alkmaar een beschermd stads- of dorpsgezicht aanwijst.

Eerder dit jaar wees het college al vier woningen in de wijk aan als gemeentelijk monument. De raad maakt nu van de hele wijk een beschermd dorpsgezicht. De Historische Verenigingen van Koedijk en Alkmaar, Heemschut en het Cuypersgenootschap vroegen samen deze beschermde titel aan.

Geschiedenis

De toenmalige woningcorporatie Goed Wonen legde deze wijk vanaf 1920 aan als een buurt voor tuinders. Er kwamen langgerekte tuinen met op sommige erven grote koolschuren. Omdat het transport van groente en fruit in die tijd vooral over water ging, is de oude veenrivier om de wijk heen ook onderdeel van de bescherming.

“Oostwijk is een zeer charmante buurt waarin de rijke geschiedenis van de vaartuinderij nog goed zicht- en voelbaar is. Het is mooi om te bedenken hoe zelfvoorzienend de bewoners toentertijd waren met hun grote erven op een gunstige locatie en vanuit daar met hun vletten handel dreven. Met deze nieuwe bescherming blijft deze bijzondere wijk zo goed mogelijk behouden en voor deze unieke plek is dat een erg mooie ontwikkeling. Het gaat hier niet om zomaar een wijk, het gaat hier om een stukje cultureel erfgoed”, aldus wethouder Erfgoed, Anjo van de Ven.

De gemeente Alkmaar bepaalt samen met de erfgoedpartijen, de bewonerscommissie en Woonwaard – de eigenaar van de woningen, de bouwregels voor het aanzicht van de woningen en schuren.

Eerder dit jaar is door Woonwaard bekendgemaakt dat de huurwoningen verkocht zullen worden wanneer de huidige huurders de woning verlaten. Ook werd het mogelijk voor de huurders om hun huis, of een andere woning in de wijk, over te kopen. De huurders die de woning niet verlaten en ook geen woning overkopen, kunnen gewoon doorgaan met het huren hiervan.

error: Content is protected !!