Alkmaar · 4 september 2023

OPA: Handen af van Grote Kerk

Begin deze eeuw was sprake van dat er een extra deur in de Grote Kerk moest komen. OPA heeft zich hier toen enorm tegen verzet. De deur kwam er niet.

Ingang Canada plein

Nu wil de Grote Kerk de ingang aan het Canada plein opvallender maken. Dat zou met glas moeten gebeuren. De kerk zal niet worden aangetast.

Twijfel
Victor Kloos: ‘Waarom nou glas? De kerk is zo mooi. Waarom niet met bebording proberen de ingang zichtbaarder te maken? En dat de grote deur niet vindbaar is? Beetje flauw niet waar?’.
OPA heeft twijfel en vragen gesteld.

error: Content is protected !!