Alkmaar · 24 januari 2024

Partij voor de Dieren wil oplossing dodelijke putten voor padden en salamanders in Alkmaar

Volgens de Partij voor de Dieren zijn er in Alkmaar meterputten, zelfs met deksel, holtes onder stoeproosters en keldergaten die dodelijke vallen vormen voor kikkers, padden en salamanders. Daar zijn inmiddels goede oplossing voor. De partij wil dan ook dat de gemeente een onderzoek uitvoert om in kaart te brengen welke locaties met waterafvoerputten voor amfibieëntrappen geschikt zijn.

Een amfibieëntrap is een goede diervriendelijke uitklimvoorziening, waarbij de put nog steeds goed gereinigd kan worden. In maart begint de jaarlijkse trek van veel diersoorten weer en de lokale vrijwilligers van de paddenwerkgroep kunnen hiermee dan helpen.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!