Alkmaar · 9 augustus 2023

Pilot gezonde leefstijl op school in Alkmaar na de zomervakantie

Pilot gezonde leefstijl op school in Alkmaar na de zomervakantie

Naar aanleiding van de belofte van de portefeuillehouder om de gemeenteraad van Alkmaar iedere vier weken te informeren over het verstrekken van ontbijt op scholen, heeft deze laten weten dat er een pilot komt. Het coalitieakkoord vermeldt dat de gemeente Alkmaar maatregelen neemt om honger op school tegen te gaan.

Programma’s voor een gezonde leefstijl op school worden gestimuleerd en ook wordt uitgezocht wat daarbij extra nodig is voor kinderen en jongeren die naar school gaan met honger. Na de zomervakantie ontwikkelt Alkmaar, in samenspraak met experts gezonde leefstijl en scholen, een pilot die vervolgens wordt uitgevoerd.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!