Alkmaar · 15 december 2023

Projectentoer langs toekomstige woongebieden

Het Alkmaars college zet zich in voor de nodige uitbreiding van woningbouw en richt haar focus op veelbelovende projecten langs het Alkmaars Kanaal. Deze strategie stelt de stad in staat om snel meer betaalbare en duurzame woningen te realiseren voor de Alkmaarders.

Aantrekkelijke woon- en werkomgeving

Kansrijke initiatieven zijn onder andere de transformatie van bedrijventerreinen naar gevarieerde stadswijken, zoals te zien is in de Viaanse Molen en Oudorp. Daarnaast zullen er ook nieuwe woningen worden toegevoegd aan Overstad. De focus ligt op kwaliteit boven kwantiteit, met aandacht voor groenvoorzieningen en de ontwikkeling van een aantrekkelijk stadspark. Deze aanpak draagt bij aan een verbeterde leefbaarheid, positieve milieu-impact en ruimte voor culturele en sportieve voorzieningen, waardoor de stadskwaliteit wordt versterkt en Alkmaar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving blijft, zowel nu als in de toekomst.

2365 duurzame woningen

In de afgelopen periode heeft het Alkmaars college aanzienlijke vooruitgang geboekt in de voorbereiding van de transformatie van bedrijventerreinen. Participatieprocessen lopen, en overeenkomsten met betrokken ontwikkelaars zijn ondertekend. Hierdoor komt de bouw van circa 2365 betaalbare en duurzame woningen aanzienlijk dichterbij. De verwachting is dat de eerste paal voor deze nieuwe wijken al in 2025 geslagen kan worden.

Viering mijlpaal

Wethouders en projectontwikkelaars op een rij.
Wethouders en ontwikkelaars ondertekenen symbolisch.

Ter viering van deze mijlpaal organiseerde de gemeente deze week een Alkmaars Kanaal Projectentoer langs de verschillende gebieden. Betrokken wethouders (Christian Schouten en Jasper Nieuwenhuizen) en ontwikkelaars gaven een toelichting op de plannen en planningen voor Pendorp, Overstaete, Poort van Oudorp, Staalmeester, de huidige LeKo-locatie en DOK6. Tevens bekrachtigden zij de eerder gemaakte afspraken door symbolisch tekenen van diverse overeenkomsten.

Bekijk de ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal.

error: Content is protected !!