Alkmaar · 23 mei 2024

Regionale energiestrategie blijft ongewijzigd in Alkmaar

Op 14 mei heeft de gemeente Alkmaar de herijking van de Regionale energiestrategie vastgesteld. Voor Alkmaar zijn er geen ontwikkelingen die het gewenst maken de zoekgebieden voor de opwek van elektriciteit uit zon en wind te wijzigen. Voor Alkmaar blijft de Regionale energiestrategie dus ongewijzigd. Er komen geen windmolens en zonneparken in het waardevolle buitengebied.

Wel is in het besluit de mogelijkheid voor het opwekken van van zonne-energie langs de A9 ten noorden van knooppunt Kooimeer op het talud aan de zuidzijde van de weg verwerkt. In Alkmaar wordt het grootste deel van de ambitie ingevuld door middel van zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op geluidschermen en is er op bedrijventerrein Boekelermeer een zoekgebied voor twee extra windmolens aangewezen, in lijn met de bestaande molens.

De grootste uitdaging is om de ambitie tijdig, in 2030, te realiseren. De komende jaren blijft er netcongestie en zijn er landelijke ontwikkelingen rondom regelgeving voor zonne- en windenergie die invloed hebben op de mogelijkheden.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!