Alkmaar · 25 november 2023

Rijksbijdrage aangevraagd voor programma Bereikbare steden in Alkmaar

Eind 2020 heeft Alkmaar besloten tot deelname aan het programma Bereikbare steden. Het programma richt zich op de samenhang van bereikbaarheid, woningbouw en economie rondom stedelijke knooppunten met als doel de verstedelijking in de stadsharten te versnellen. 

Het college heeft op 2 november 2021 het Gebiedsplan Alkmaar vastgesteld dat uitgaat van het realiseren van 6.079 woningen en 2.238 banen tot 2030 en de daarvoor benodigde infrastructurele maatregelen. Het Rijk heeft op basis van het in 2021 ingediende voorstel eerder een bijdrage van circa € 120 miljoen toegezegd voor de Bereikbare steden, waarvan € 13.102.005 voor gemeente Alkmaar. Op basis van de regeling wordt voor dat bedrag nu de formele aanvraag ingediend.

De rijksbijdrage heeft betrekking op de herinrichting van het Ringersplein en aansluitende openbare ruimte Ringerskwartier (€7.792.650), de aanleg van interwijkverbindingen over het spoor (€ 5.082.000), de rode loper historische binnenstad-station Alkmaar-Overstad (€2.420.000) en de capaciteitsvergroting kruispunt N9-Kogendijk (€ 6.664.680). Dit is ten behoeve van de bouw van in totaal 2.068 woningen in het Stationsgebied Centraal (483 woningen), Overstad (1029 woningen) en de Viaanse Molen (556 woningen).

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!