Alkmaar · 6 januari 2024

Seniorenpanel gaat seniorenagenda in Alkmaar bewaken

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

In Alkmaar wordt er een seniorenagenda voor de jaren 2023 tot en met 2026 vastgesteld. De hieruit de voortkomende activiteiten zullen jaarlijks geëvalueerd worden met belanghebbenden en de gemeenteraad. De concrete acties die voortvloeien uit de doelstellingen van de Alkmaarse seniorenagenda zullen breed worden gecommuniceerd.

Zowel digitaal, via de Stadskrant als door middel van een uitgave via bijvoorbeeld een aparte brochure. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen kennis nemen en gebruik maken van de voorzieningen. Om de dialoog met belanghebbenden te bewaken wordt er ook een klankborgroep ingesteld; het seniorenpanel. Er zal periodiek overleg plaatsvinden met de samenwerkende ouderenbonden en de Wmo-raad.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!