Alkmaar / Cultuur · 12 juni 2024

Stad Alkmaar bestaat 770 jaar

Stad Alkmaar bestaat 770 jaar

Stad Alkmaar bestaat 770 jaar. 770 jaar geleden, in 1254 kreeg Alkmaar stadsrechten: officieel het begin van Alkmaars bestaan als zelfstandige stad. Het Regionaal Archief nodigt alle Alkmaarders uit deze bijzondere verjaardag van de stad te komen vieren. Die hele dag zijn er gratis rondleidingen door het depot van het archief, waar bezoekers het stadsrecht kunnen bekijken en meer te weten kunnen komen over de betekenis daarvan voor Alkmaar.

Alkmaar kreeg het stadsrecht op 11 juni 1254 van graaf Willem II van Holland. De graaf schonk de Alkmaarders daarmee meer vrijheid om zelf hun stad te besturen en er bijvoorbeeld recht te spreken. Bovendien hoefden Alkmaarders in heel Holland en Zeeland geen tol meer te betalen, en dat was gunstig voor de handel. Het stadsrecht was daarmee erg belangrijk voor de ontwikkeling van de stad Alkmaar. In ruil voor alle voorrechten droeg Alkmaar belasting af aan de graaf en dienden Alkmaarders in zijn leger – bijvoorbeeld tegen de opstandige West-Friezen.

Oudste document

Het oorspronkelijke stadsrecht uit 1254 is verloren gegaan, maar het Regionaal Archief bewaart er verschillende middeleeuwse kopieën van. Een afschrift van het stadsrecht uit 1325 is zelfs het oudste document in het archief.

Het stadsrecht van Alkmaar is dinsdag 11 juni in verschillende versies de hele dag te bewonderen tijdens doorlopende rondleidingen door het depot van het Regionaal Archief aan de Bergerweg. En: voor iedere Alkmaarder die op 11 juni óók jarig is, is er die dag – na vertoon van ID-bewijs – een toepasselijk cadeautje!

Informatie

Meer informatie over de rondleidingen en de starttijden is te vinden op: archiefalkmaar.nl/stadsrecht. Wie verzekerd wil zijn van een plek bij een van de rondleidingen kan zich aanmelden via info@archiefalkmaar.nl of telefonisch: (072) 850 82 00.

error: Content is protected !!