Alkmaar · 25 april 2024

Tellingproblemen parkeergarage De Vest in Alkmaar opgelost

Vorig jaar bleek uit klachten dat parkeergarage De Vest regelmatig “vrij” aangaf terwijl er geen plekken meer beschikbaar waren. De oorzaken van deze afwijkingen waren dat in twee van de garages in Alkmaar, De Vest en Singel, het aantal aanwezige auto’s geteld door werd zogenaamde luspassages en in de overige vier garages door middel van kentekencamera’s.

De gebruikte software kon niet overweg met deze twee manieren van tellen en hierdoor ontstond gedurende de dag een afwijking in de telling van parkeergarage De Vest. Ook werd er in de telling van parkeergarage De Vest geen rekening gehouden met de vier EV laadplekken en de twee gehandicaptenparkeerplaatsen die niet door alle parkeerders kunnen worden gebruikt. Daardoor kon het gebeuren dat er te veel auto’s werden toegelaten. De software is nu aangepast en het systeem corrigeert zichzelf nu meerdere keren per dag. Hierdoor zijn de telverschillen vrijwel verdwenen.

Ook de borden van het Parkeer Route Informatie Systeem op de Helderseweg/Kanaalkade en het portaalbord boven de ingang van de garage zijn opnieuw ingeregeld. Dit om te voorkomen dat auto’s voor de ingang vast komen te staan. Momenteel wordt een systeem met parkeerplaatsdetectie ontworpen. Daarmee wordt het mogelijk om het aantal vrije plaatsen per type weer te geven bij de ingang en kunnen parkeerders op afstand zien waar een parkeerplaats beschikbaar is. Dit systeem zal eind 2024 geplaatst worden.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!