Alkmaar · 15 april 2024

Tijdelijk stroomnetwerk in Alkmaars havengebied Boekelermeer gaat € 2 miljoen kosten

Het college heeft in reactie op de netcongestie onderzoek gedaan naar een collectieve stroomoplossing voor het havengebied van de Boekelermeer. Het gaat in principe om een tijdelijke oplossing zolang het netwerk van Liander niet in staat is om stroomaansluitingen met voldoende transportcapaciteit aan bedrijven beschikbaar te kunnen stellen. Liander gaf recent nog signalen af dat het nog een jaar of 10 zal duren voor het stroomnet weer op orde is.

De gemeente Alkmaar heeft daarom een plan voor een alternatief tijdelijk stroomnetwerk voor dit deel van de Boekelermeer ontwikkeld. Het college heeft het voornemen om deze tijdelijke oplossing te realiseren. De aanschaf van een noodzakelijke batterij gaat € 2 miljoen kosten. Dit krediet kan gedekt worden uit een door de EU toegekende subsidie van € 1,1 miljoen en het restant uit de kostprijsdekkende vergoeding van de energiecoöperatie. Dit initiatief moet eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd om wensen en bedenkingen kenbaar te kunnen maken.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!