Alkmaar · 19 januari 2024

Tijdelijke regeling voor omzetten erfpacht naar vol eigendom

Tijdelijke regeling voor omzetten erfpacht naar vol eigendom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er met terugwerkende kracht vanaf 2022 een tijdelijke regeling voor het omzetten van erfpacht naar vol eigendom van toepassing is.

Waarom deze regeling?

Deze tijdelijke regeling moet het voor erfpachters betaalbaarder maken om hun erfpachtrecht om te zetten naar vol eigendom door het kopen van het zogenoemde ‘bloot eigendom’. De tijdelijke regeling is geldig totdat het beleid voor het omzetten van erfpacht naar vol eigendom is gewijzigd.

Wat houdt deze regeling in?

De regeling houdt in dat erfpachters de grond waarop erfpacht rust kunnen overkopen tegen een gunstig bedrag. Er wordt namelijk gerekend met het prijspeil van 2021. Voormalige erfpachters die in 2022 of 2023 het bloot eigendom gekocht hebben worden gecompenseerd.

Planning

Meer informatie is te vinden op de website. Daar kunnen erfpachters (opnieuw) een indicatie en eventueel een offerte opvragen. De erfpachters worden op een later moment ook nog in een informatiebrief over dit besluit geïnformeerd.

error: Content is protected !!