Alkmaar · 5 november 2023

Toekomstige bewoners voormalige Primark-gebouw krijgen geen straatparkeervergunning

Toekomstige bewoners voormalige Primark-gebouw krijgen geen straatparkeervergunning

Voor de Laat 128 in Alkmaar, het voormalige Primark-gebouw, is op 9 juni 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het is de bedoeling het bestaande pand deels te slopen ten behoeve van nieuwbouw. De begane grond zal behouden blijven, de hogere verdiepingen worden nieuw gerealiseerd. In het pand zullen 70 appartementen met bergingen, waarvan in totaal 27 sociale koopwoningen, een fietsenstalling en commerciële ruimtes worden gemaakt.

Op de begane grond zullen drie winkelruimtes aan de Laat en de entree en de fietsenstalling met de bergingen aan de Breedstraat worden gerealiseerd. De nieuwe bewoners zullen worden uitgesloten van de mogelijkheid om een vergunning om op straat te parkeren te krijgen en komen alleen in aanmerking voor een garage-abonnement voor bewoners in de binnenstad. Onder deze voorwaarde heeft het college heeft op 3 oktober besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.

Bron:Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!