Alkmaar · 26 januari 2024

Twan Huys gespreksleider bijeenkomst visies binnenstad in Wijkcentrum Overdie

Stichting Animo organiseert op 31 januari a.s. van 20.00-22.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur) in Wijkcentrum Overdie (Van Maerlantstraat 8-10) een bijeenkomst over visies van diverse maatschappelijke partijen rondom leefbaarheid, bedrijvigheid en mobiliteit in het Centrumgebied van Alkmaar. Partijen die hun visie geven zijn Alkmaar Logistiek, de Fietsersbond, van de Leygraaf Makelaars, Actiegroep Geestersingel en Animo/bureau BVA.

Het kanaaloeverproject zal leiden tot een nog grotere druk op wegen in- en rond het centrum. Zonder extra maatregelen loopt het verkeer rondom dit gebied helemaal vast. Tegelijkertijd willen we een prettiger leefklimaat, een aantrekkelijk verblijf voor (winkel)bezoekers, een levendig centrum en een groenere stad. Op deze bijeenkomt komen de partijen met oplossingen voor dit probleem.

Twan Huys is deze avond gespreksleider en zal de partijen interviewen over hun visies. Iedere betrokkene wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hoeft niet maar wordt wel op prijs gesteld en kan via het algemene mailadres van ANIMO: animo@animo-alkmaar.nl

Twan Huys zal de avond in goede banen leiden en op zijn van de TV bekende manier vragen stellen aan de personen die een presentatie geven of hun opvattingen uitspreken.

Programma:

19.30-20.00    Inloop

20.00-20.05    Opening, introductie gespreksleider Twan Huys (Arie van Diepen, ANIMO)

20.05-21.00    Visies van maatschappelijke groepen:                                                                                Alkmaar Logistiek / Jaap Schuurman (presentatie + interview)

Fietsersbond / Herman Jan Frieling (interview)

V.d. Leygraaf makelaars / Fionnuala Dollé (presentatie + interview)

Actie Geestersingel / Bram en Erika Vink (interview)

21.00-21.10    Pauze

21.10-21.55    Mobiliteitsvisie ANIMO/BVA voor het centrumgebied

Problematiek mobiliteit /BVA / Melvine Ruigrok (presentatie)

Kernpunten Visie/ ANIMO / Piet Boonekamp (presentatie)

Melvine Ruigrok en Piet Boonekamp (interview)

Alternatief in beelden / Martin v.d. Maas (beelden + interview)

21.55-22.00    Afsluiting, voortgang (Arie van Diepen, ANIMO)

22.00-22.30    Nazit in bar ruimte

Na afloop is de mobiliteitsvisie beschikbaar voor het publiek. Uw reactie kan gestuurd worden naar animo@animo-alkmaar.nl (waar deelnemers zich ook kunnen aanmelden).

Deze worden meegenomen in het verslag van de bijeenkomst dat alle aangemelde deelnemers krijgen.

error: Content is protected !!