Alkmaar · 26 december 2023

Uitgangspunt bij inkoop energie gemeente Alkmaar is HVC

Uitgangspunt bij inkoop energie gemeente Alkmaar is HVC

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van Alkmaar uitleg gegeven over het energie-inkoopbeleid. Het Energie Inkoopbeleid is aanvullend op het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uitgangspunt voor de inkoop van energie is dat deze wordt ingekocht bij de Afvalenergiecentrale HVC en niet bij een andere leverancier. 

De redenen hiervoor zijn onder andere dat Alkmaar samen met vele andere gemeenten, waterschappen en provincies aandeelhouder van de HVC is en invloed heeft op het financieel beleid van de HVC. Door het aandeelhouderschap hoeft de gemeente niet het proces van een Europese aanbesteding te doorlopen. Daarnaast is de HVC een lokale onderneming en biedt mogelijkheden aan lokale en regionale ondernemers. Ook zijn de opslagen voor energie bij de HVC marktconform en vaak zelfs gunstiger dan de opslagen in de markt en is de HVC als leverancier flexibeler dan andere marktpartijen bij afwijkingen in afname van vastgelegde volumes.

Alkmaar zit voor warmte in verband met het fysieke warmtenet vast aan de HVC, maar niet voor elektriciteit en gas. Het moment om niet met de HVC verder te gaan als contractpartij is daar zodra de HVC hogere prijsopslagen rekent dan de prijzen in de markt. Als er afwijkingen optreden waardoor het prijsrisico niet meer beheersbaar is, en er afgeweken dient te worden van de vastgestelde begroting, wordt de raad hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd en betrokken in besluitvorming.

Voor de inkoop van energie is de Budgethouderregeling 2019 van toepassing. Volgens deze regeling is de directie bevoegd tot het verrichten van uitgaven tot € 5 miljoen. Daarboven ligt de bevoegdheid bij het college zolang de uitgaven vallen binnen de vastgestelde begroting. Uitgaven die daarbuiten vallen behoeven dus de goedkeuring van de gemeenteraad waarmee het budgetrecht van de raad geborgd is.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!