Vervanging Groenewegbrug in Graft

Tijdens inspectie van de Groenewegbrug is gebleken dat vervanging van de brug in Graft nodig is. De houten draagconstructie, stalen liggers en houten dekdelen zijn aangetast.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in november 2023 en zijn, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, in januari 2024 afgerond. De exacte uitvoeringsperiode zullen we na afstemming met de aannemer met u communiceren.

Wat betekent dit voor u?

U kunt tijdens de werkzaamheden geen gebruikmaken van de brug. Automobilisten worden omgeleid via De Rijp / Provinciale weg. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers

Heeft u vragen?

Wij doen ons best om de overlast voor u te beperken. Mocht u nog vragen hebben over de
werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Joost van Blokland (beheerder) via
jvanblokland@stadswerk072.nl of met Robert Kuperus (toezichthouder) via
RKuperus@stadswerk072.nl of telefonisch via 06 515 28 880.